Rozmiar: 15909 bajtów

- 023 -

1343, 2 II, Wrocław (Wratislavia)

IV Non. Februari

Mikołaj (Nicolaus), syn zmarłego Teodora ze Środy Śląskiej (Theodoricus de Novoforo), kleryk wrocławski i notariusz publiczny, stwierdza, że dnia 31 I 1343 r. w godzinach wieczornych we wsi Marcinkowice k. Oławy (Martini villa), Jesco Brosin, zastępca sołtysa, Tylo Mateusz (Matheus), Henryk flecista (Henricus), Maciej Morafka (Mathias), Michał zwany Schuler (Michaelus) - wieśniacy, oraz Paweł Ursus {Paulus), Piotr Olsleger (Petrus) - rybacy i wieśniacy w tejże wsi Marcinkowice k. Oławy (Villa Martini) należącej w dwu częściach wraz z folwarkiem do rycerza Merbotho de Hain i jego syna Merbotho, wybrali w jego obecności uczciwego Seydelona, syna Konrada z Marcinkowic k. Oławy (Conradus de Martini Villa), swego współziomka pełnomocnikiem, a ten sprzedał Apeczkowi, oficjaławi i sędziemu kapituły wrocławskiej (Apeczca ... Wratislaviensis), i Stefanawi z Wierzbna k. Świdnicy (Stephanus de Wirbna), kanonikowi wrocławskiemu (Wratislaviensis), 10 grzywien rocznego czynszu z owych dwu części wsi i folwarku należących do rycerza Merbotho i jego syna Merbotho w Marcinkowicach k. Oławy (Martini Villa). 5 grzywien tego czynszu płatne jest w dniu św. Walpurgii, drugie 5 w dniu św. Michała. Notariusz publiczny potwierdza powyższe fakty.

Świadkowie: Jan, dziekan głogowski (Johannes ... Glogoviensis), Hanco de Bancz, Lutco de Kulpin - kanonicy wrocławscy (Wratislavienses), Janco, vicearchidiakon głogowski (Glogoviensis), Svantominus i Maciej (Mathias), służący.


Kopia: łac., BU Wrocław, syg. M 1063, s. 35 b-36 b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów