Rozmiar: 15909 bajtów

- 024 -

1343, 3 II, Legnica

III Non. Februarii, indictione XI

Wacław I i Ludwik I, książęta legniccy, ustanowili swego pełnomocnika w osobie Henryka Scriptora z Lubiatowa k. Złotoryi (Lobdow) i polecili mu załatwić z biskupem wrocławskim lub z jego oficjałem w sprawie przyznania swym ciotkom, opatce Annie i margrabinie Jadwidze, oraz całemu konwentowi św. Klary we Wrocławiu 25 grzywien czynszu w legnickim lub chojnowskim okręgu miejskim, w zamian za to ciotki zrezygnują ze swoich praw do wsi Ulesie k. Legnicy (Waldow), która miała im przypaść w spadku po śmierci ojca wystawców, Bolesława III legnickiego.

Świadkowie: Jan, kapelan książęcy, rycerze: Henryk ze Strzeszkowa k. Głogowa (Landscron) i Franczko Buzevoy.


Regest: Urkb. d. Stadt Llegnitz, s. 96, nr 131.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów