Rozmiar: 15909 bajtów

- 026 -

1343, 6 II, Nysa (Nyssa)

VIII Id. Februarii

Przecław, biskup wrocławski (Pretzlaus, episcopus Wratislaviensis), stwierdza, że sprzedał Marcinowi z Tyńca k. Wrocławia [?] (Martinus de Tyncia), kanonikowi wrocławskiemu (Wratislaviensis), i proboszczowi z Otmuchowa (Otmuchow) 8 grzywien rocznego czynszu ze wsi Lobolow w okręgu otmuchowskim (Othmuchoviensis) za 100 grzywien. Dochód ten przeznacza Marcin z Tyńca (Martinus de Tincia) na utrzymanie ufundowanego przez siebie ołtarza.

Świadkowie: Henryk z Wierzbna k. Świdnicy (Henricus de Wirbna), archidiakan, Jan, archidiakan głogowski (Joannes Glogoviensis), Otton z Dunina k. Legnicy (Donyn), Tytzco de Panwiz - prałaci i kanonicy wrocławscy (Wratislavienses), Konrad z Turowa k. Wrocławia (Conradus de Turow), Piotr ze Ścinawy (Petrus de Stynavia) - rektorzy kościelni i kapelani.


Kopia: łac., BU Wrocław, syg. M 1083, s. XI b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów