Rozmiar: 15909 bajtów

- 027 -

1343, 22 III, Wrocław

XI. Kal. Aprilis

Anna, opatka klasztoru św. Klary we Wrocławiu, i cały konwent mianują Jana Complatha, notariusza kapituły wrocławskiej, swym pełnomocnikiem w sprawie pertraktacji z biskupem wrocławskim Przecławem lub z jego oficjałem i scholastykiem Apeczko o rezygnację ze wsi Ulesie k. Legnicy (Waldaw), którą opatka oraz jej siostry margrabina Jadwiga i Elżbieta odziedziczyły po ojcu, w zamian za czynsz w wysokości 25 grzywien.

Świadkowie: Luitko von Kulpen, kanonik, Ludwik, altarzysta i wikariusz we Wrocławiu, Jan, proboszcz z Manow, Szymon, kleryk z Bierutowa (Symon civitas Beroldi), Henryk, syn Piotra Albi z Wrocławia, oraz Henryk, syn zmarłegp Henryka, notariusza z Wrocławia.


Regest: Urkb. d. Stadt Liegnitz, s. 95-96, nr 132.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów