Rozmiar: 15909 bajtów

- 029 -

1343, 25 III, Brzeg (Brega)

fer. tertia post dominicam Quadragesimam que cantatur Letare

Bolesław III, książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu (Boleslaus dux Slezie et dominus Legnicensis et Bregensis), stwierdza, że Wincenty de Schillberg (Wyncencius) i Herman z Dzierżoniowa (Hermanus de Rychenbach) sprzedali Janowi de Borsnytz wieś Marcinkowice k. Oławy (Mertinsdorf) wraz z zabudpwaniami folwarku, młynem, z wszystkimi prawami książęcymi i zwierzchnimi wraz z sołectwem.

Świadkowie: Stefan z Prochowic k. Legnicy (Stephanus de Parschwicz), Piotr Podusca (Petrus), Guntherus z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella) i jego brat Jersinus z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella), Bertoldus Schenke, Mikołaj Quas (Nicolaus) i Gerlacus, notariusz, który sporządził ten dokument.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 66, nr 136.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów