Rozmiar: 15909 bajtów

- 030 -

1343, 25 III, Concindorf

fer. III proxima post dominicam qua cantatur Oculi mei

Konrad, mistrz domu zakonnego krzyżowców z gwiazdą pod wezwaniem św. Macieja we Wrocławiu (Conradus ... Wratislavia), wraz z całą kapitułą zakonną stwierdza, że sołtys we wsi Concindorf posiada w tej wsi 7 łanów i 2 pręty ziemi.

Świadkowie: Henryk (Henricus), komandor, który sporządził ten dokument, Jan, proboszcz z Cuncindorf (Johannes), Henczco, Maciej (Mathias), Paweł (Paul), Herman (Hermannus) [...], Mikołaj Qude (Nicolaus), Baldwin i Herman z Mysłakowic k. Świdnicy (Baldwinus et Hermannus de Kaldenbrun), Henryk Dryfeder (Henricus) i inni ze wsi Cunczindorf.
Dwie pieczęcie wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 66, nr 135.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów