Rozmiar: 15909 bajtów

- 031 -

1343, 29 III, Nysa (Nysa)

Sabbato proximo ante dominicam que Iudica in ecclesia decantatur

Otton z Dunina k. Legnicy, kanonik wrocławski (Otto de Donyn ... Wratislaviensis) i starosta ziemi nyskiej (Nysensis), stwierdza, że mieszczanin Deyn z Z±llkowic ¦l±skich (Frankensteyn) wraz ze swymi synami: Apeczco, scholastykiem i oficjałem wrocławskim (Wratislaviensis), oraz Mikołajem (Nicolaus) kupili od rycerza Hartunga zwanego Czwugeler (Hartungus) połowę wsi Nowa Wie¶ Wielka k. Nysy (Nwndorph) za 20 grzywien.

¦wiadkowie: Henryk i Mikołaj de Bancz (Henricus et Nicolaus), Tiesco de Panowicz - kanonicy wrocławscy (Wratislavienses), Piotr Zantkonis (Petrus), rycerz, Otto de Lynavia, Mikołaj, wójt z Nysy (Nicolaus ... Nysensis), Mikołaj z Wójcic k. Grodkowa (Nicolaus de Woyczicz).
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, syg. PP 33.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów