Rozmiar: 15909 bajtów

- 033 -

1343, 31 III, Paryż (Parisius)

proxima fer. II post dominicam qua Judica domino decantatur

Jan Luksemburski, król czeski (Johannes ... Bohemie rex ac Lucilburgensis comes), ustanawia we Wrocławiu (Wratislavia) dożywotnią radę miejską złożoną z 32 osób. Na wypadek ustąpienia lub śmierci członka rady pozostali członkowie rady mają prawo uzupełnić swój skład w przeciągu ośmiu dni. Król potwierdza również radzie i miastu przywileje i prawa nadane przez jego poprzedników, jak również przez jego syna Karola, margrabiego morawskiego (Karulus ... marchio Moravie).

Druk: CDS XI, s. 152-153, nr 12.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów