Rozmiar: 15909 bajtów

- 032 -

1343, 31 III, Paryż (Parisius)

proxima feria II post dominicam qua Judica decantatur

Jan Luksemburski, król czeski (Johannes ... Bochemie rex ac Lucembergensis comes), określa sposób wybierania do sądu prowincjonalnego wrocławskiego 12 ławników. 6 ma być wybieranych przez feudałów z grona posiadających ziemię, 6 ma być wybieranych przez mieszczan wrocławskich z grona mieszczan posiadających dobra feudalne i dziedziczne w ziemi wrocławskiej. Ławnicy mają urzędować pod przewodnictwem starosty. W sprawach wątpliwych mają im służyć pomocą ławnicy wrocławscy. Król zastrzega sobie prawo decydowania w sprawach apelacji od postanowień sądu prowincjonalnego.

Druk: CDS XI, s, 151-152, nr 11.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów