Rozmiar: 15909 bajtów

- 036 -

1343, 12 IV, Avinion (Avignon)

die XII mensis Aprilis pontificatus domini Clemente pape VI anno primo - indictione XI

Gerbertus, arcybiskup Narbony (Gerbertus archiepiscopus Narbonensis) kamerariusz papieski, potwierdza Przecławowi, biskupowi wrocławskiemu (Pretzlaus episcopus Wratislaviensis), odbiór następujących kwot: 66 florenów złota, 60 solidów, 140 florenów złota, 8 solidów i 4 denary.

Pieczęć kamery papieskiej.


Oryg.: łac.: AA Wrocław, syg. R 62.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów