Rozmiar: 15909 bajtów

- 038 -

1343, 14 IV, Lubiąż (Lubens)

in die Thyburcii et Vaderiani beatorum marthyrum

Jan, opat klasztoru cysterskiego w Lubiążu (Johannes abbas in Lubens), stwierdza, że magister Sydelmann przekazał w testamencie klasztorowi 6 grzywien z danin pochodzących z 2 łanów należących do Jawora (Jawor). Dochód ten przeznaczony był dla pisarzy ksiąg w klasztorze. Potem 3 grzywny zostały sprzedane za 30 grzywien, a pozostałe 3 grzywny przekazał egzekutor testamentu klasztorowi lubiąskiemu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na wyżywienie mnichów.

Świadkowie: Jan (Johannes), dawny opat, Konrad (Conradus), przeor, Godefridus, zastępca przeora, Thylonus, piwniczny, Mycheleis z Jawora (Jawor), Henryk Bancz (Henricus), Gisilherus, komornik klasztorny, Bertoldus, opiekun bursy klasztornej, Marcin ze Środy Śląskiej (Martinus de Novo Foro), przełożony konwersów, Piotr Czulcz (Petrus).
Dwie pieczęcie: opata i klasztoru.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 91, nr 291.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów