Rozmiar: 15909 bajtów

- 040 -

1343, l5 IV, Awinion (Avinion)

XVII Kal. Maii. Anno Primo

Papież Klemens VI (Clemens) nadaje kanonikowi wrocławskiemu (Wratislaviensis), magistrowi Bernardowi de Novodompno (Bernardus), kanonikat po Erneście, biskupie praskim (Arnestus ... Pragensis).

Ekscerpt: Vetera MPL I, s. 458, nr 588.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów