Rozmiar: 15909 bajtów

- 041 -

1343, l9 IV, Awinion (Avinion)

XIII Kal. Maii. Pontificatus nostri Anno Primo

Papież Klemens VI (Clemens) poleca opatowi klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu (Wratislaviensis) oraz Gwidonowi de Calma (Guido), dziekanowi diecezji Limoges we Francji (Lemovicensis) pod wezwaniem św. Arediusza (Aredius), kapelanowi papieskiemu i archidiakonowi głogowskiemu (Glogoviensis), przydzielić Guillemowi kardynałowi N. Manii Panny w Cosmedin, wakujący po zmarłym Henryku z Wierzbna [?] (Henricius de Wirbna) kanonikat, prebendę i archidiakonat w kościele wrocławskim (Wratislaviensis).

Ekscerpt: Vetera MPL I, s. 456, nr 585.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów