Rozmiar: 15909 bajtów

- 042 -

1343, 20 IV, Wrocław

Apeczko, scholastyk i oficjał [wrocławski], stwierdza, że mieszczanie oławscy: magister Wawrzyniec (Laurentius) i Jan rzeźnik zobowiązali tamtejszych mieszczan do płacenia 8 grzywien stałego czynszu.

Świadkowie m. in.: franciszkanie Jan von Carschow i Jan z Kłodzka.


Regest: Monumenta Germaniae Franciscana, Urkb., wyd. O.F.M. R e i s c h, I, Düsseldorf 1917, s. 49, nr 162.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów