Rozmiar: 15909 bajtów

- 045 -

1343, 26 IV, Awinion (Avinion)

die vicesima sexta mensis Aprilis indictione XI, pontificatus Clementis pape VI anno primo

Imbertus, kardynał, prezbiter i kamerariusz kolegium kardynalskiego (Imbertus, Basilice XII Apostolorum Presbiter, Cardinalis sanctae Romani Ecclesiae Camerarius), kwituje i potwierdza, że Przecław, biskup wrocławski (Parcellanus episcopus Wratislaviensis), przekazał mu kwotę 666 florenów złota, 16 solidów, 8 denarów oraz 35 florenów złota, 2 solidy i 3 denary.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: AA Wrocław, Dok. chronologiczne, syg. I343, 26 IV.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów