Rozmiar: 15909 bajtów

- 046 -

1343, 2 V, Prusice (Prusnicz)

in crastino beate Walpurgis

Konrad, książę Śląska i pan Oleśnicy (Conradus dux Slesie et dominus Olsniczensis), stwierdza, że dworzanin książęcy Henryk (Henricus) de Bybersteyn ofiaruje swej żonie Bogusce jako dożywocie swoje miasto Prusice (Prusnicz).

Świadkowie: Halgerius de Priticz, Poppo de Hugwicz, Nankerus ze Strzelc k. Oleśnicy (Strelicz), Dirsco de Ossek, Stefan de Pentoczicz (Stephanus), Mikołaj Krzikala (Nicolaus), dworzanin książęcy. Datum przez Henryka (Henricus), notariusza dworu książęcego.


Druk: Lehns u. Besitzurk., II, s. 28-30, nr 27.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów