Rozmiar: 15909 bajtów

- 049 -

1343, 19 V, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. II in festo Rogationum

Henryk de Strocze, starosta (Henricus de Strocza capitaneus), potwierdza, że rycerz Andrzej Radac (Andreas) odsprzedał rycerzowi Henrykowi Wende (Henricus Wende) i Lutholdowi Zomirvelt wojskową służbę konną z posiadłości Krępice k. Środy Śląskiej (Cramporicz) z zastrzeżeniem, że posiadłości wspomnianego Andrzeja Radac: Mrozów k. Środy Śląskiej (Nypperin) oraz Krępice mają nadal świadczyć królowi wojskową służbę konną.

Świadkowie: Ticzco de Borsnicz, Mathia de Mulheym - rycerze, Henryk de Kushburg (Henricus), Peczco Sbramir, Jan Gallicus (Johannes) i jego brat Heynemann.


Druk: CDS IV, s. 201, nr 7.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów