Rozmiar: 15909 bajtów

- 056 -

1343, 30 V - 6 VII, Opole (Castrum Opoliense)

infra oct. Petri et Pauli apostolorum

Bolesław II, książę opolski (Boleslaus ... dux Oppoliensis), stwierdza, że Baldo, sędzia ziemi opolskiej (Oppoliensis), darował testamentem klasztorowi franciszkanów w Opolu (Oppol) łąkę zwaną powszechnie Lanczinoga, która znajduje się koło wsi Proszków k. Opola (Proscov), między rzeką a drogą prowadzącą do wsi Przechód k. Prudnika (Przesecz).

Świadkowie: Adalbert, książę wielkostrzelecki (Adalbertus dux Strelicensis), Jan, kustosz opolski (Johannes ... Oppoliensis), Bertold (Bertoldus), prokurator ziemi opolskiej.


Regest: AP Wrocław, Rep. 108, nr 3.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów