Rozmiar: 15909 bajtów

- 050 -

1343, 8 VI [Racibórz]

indictione XI, VI Id. Junii

Piotr, syn Gotfryda z Raciborza, kleryk wrocławski (Petrus quondam Gotfridi de Rathibor clericus Wratislauiensis), notariusz publiczny, stwierdza, że Domicella Eufemia, siostra księcia Leszka raciborskiego (Lestko... dux Rathiboriensis), przeorysza w Raciborzu (Rathibor), okazała dokument z 1340, 15 VIII.

Świadkowie: Gerlac, kanonik przy kaplicy Św. Tomasza na zamku w Raciborzu (Rathiboriensis), Thilo, prepozyt szpitala k. Raciborza (Rathibor), Jan (Johannes), vicepleban i przeor klasztoru dominikanów w Raciborzu (Rathibor), Wawrzyniec, proboszcz w Rybniku (Laurentius in Rybnic).


Druk: CDS II, s. 149, nr 40.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów