Rozmiar: 15909 bajtów

- 051 -

1343, 9 VI, Trzebnica (Trebnicz)

fer. II post festum S. Trinitatis

Rada miasta Trzebnicy (Trebnicz) stwierdza, że w jej obecności Michał de Conraschow (Michaelus) ofiarował mniszkom z klasztoru w Trzebnicy (Trebnicz) połowę sołectwa we wsi Pawłowice k. Trzebnicy (Paulo).

Świadkowie: Ławnicy miasta Trzebnicy (Trebnicz), Filip (Philipp), Mikołaj Tarchala (Nycolaus), Mikołaj Longus (Nicolaus), Herman (Hermannus), wójt, Zbigniew (Zbygneus), sołtys, oraz brat Piotr (Petrus), zarządca piwnicy (podczaszy), który przewodniczył zebraniu.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 125, nr 189.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów