Rozmiar: 15909 bajtów

- 053 -

1343, 16 VI, Świdnica (Sweydnicz)

fer. II post diem Viti et Modesti martirum beatorum

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolko ... dux Slezie dominus in Fürstenberg et in Sweidnicz), zezwala Sigishardowi, opatowi klasztoru w Kamieńcu (Sigishardus abbas de Kamencz), dowolnie rozporządzać swoim folwarkiem Gołaszyce k. Świdnicy (Golschicz). Klasztor może folwark sprzedać, lokować lub zastawić. Książę stwierdza dalej, że folwark ów jest wolny od wszelkich ciężarów zwyczajnych i nadzwyczajnych jak również od "stacji" i służby konnej, co wynika z dokumentów i przywilejów księcia Bernarda, ojca wystawcy.

Świadkowie: rycerze: Rekelo z Czernicy k. Jawora (Czirna), Sandco z Cierni k. Świdnicy (Cirla), Wenunkint z Czernicy k. Jawora (Czirna), Rupert de Czeyksberg, Peczco Eyken, sędzia dworu książęcego, i Cunczelin, protonotariusz książęcy, który dokument ten sporządził na polecenie księcia.


Druk: CDS X, s. 145-146, nr 184.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów