Rozmiar: 15909 bajtów

- 054 -

1343, 17 VI, Awinion (Avinion)

XV Kal. Julii. Pontificatus nostri Anno Primo

Papież Klemens VI (Clemens) nadaje magistrowi sztuk wyzwolonych i rektorowi uniwersytetu paryskiego (Parisiis) Ulrykowi Leupoldi (Ulricus), kanonikowi wrocławskiemu (Wratislaviensis), kanonikat i prebendę w diecezji wrocławskiej.

Ekscerpt: Vetera MPLI, s. 458, nr 588.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów