Rozmiar: 15909 bajtów

- 057 -

1343, 30 VI [Wrocław]

an dem andir tage nach Petri et Pauli

Ławnicy miasta Wrocławia: Henryk z Pszenna k. Świdnicy. (Henricus von Waczinrode), Arnold Unsil (Arnoldus), Mikołaj z Żytna k. Trzebnicy (Niclos von der Syttin), Piotr z Dzierżoniowa (Petir von Reichenbach), Hennig Wintir, Mikołaj ze Lwówka (Nicolaus von Lamberg), Hensil z Nysy (Neise), Mikołaj z Krakawa (Nickil von Cracow), Klaus z Kątów Wrocławskich k. Wrocławia (Kanth), Piotr Bulken (Petir), Walter Gobels (Walther), działający pod przewodnictwem Mikołaja z Nysy (Niclos von der Neise) stwierdzają, że Rayke z Wyspy Piaskowej i Stieneke Vlosser złożyli przed ławą wyjaśnienie w sprawie znajdującego się na Wyspie Piaskowej spadku po Hankin Tumpil.

Fotokopia: Najstarszy kopiarz klasztoru NMP na Piasku, k. 11b. Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Instytutu Historycznego przy Uniwersytecie Wrocławskim, L. inw. 4166/II.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów