Rozmiar: 15909 bajtów

- 061 -

1343, 21 VII, Strzelin (Strelin)

fer. II - vigilia b. Mariae Magdalenae

Bolko II, książę Śląka, pan Książa i Świdnicy (Bolko dux Slezie dominus de Furstinberg et in Swydnicz), potwierdza, że Albert Czambor (Albertus Czamborii) oraz jego ojciec Mikołaj Czambor sprzedali Witalisowi, proboszczowi kościoła w Strzelinie (Witalis ... de Strelin), las zwany Buchwalt.

Świadkowie: dworzanie książęcy: Otto de Porsnicz, Teodor de Siczeshen (Theodoricus), Friczco de Dalewicz, Peczco ze Strugi k. Wałbrzycha (Adlungisbach), Jan de Hoberg (Johannes) i Piotr Czedlicz (Petrus), notariusz dworu książęcego.


Regest: AP Wrocław, Rep. 125, nr 26/1.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów