Rozmiar: 15909 bajtów

- 063 -

1343, 23 VII, Wrocław (Wratislavia)

X. Kal. Augusti

Henryk de Baruth (Henricus), prepozyt, Apeczco, scholastyk, oficjałowie wrocławscy (Wratislavienses), administratorzy wyznaczeni przez Przecława, biskupa wrocławskiego (Preczlaus episcopus Wratislaviensis), polecają proboszczowi kościoła w Śmiałowicach k. Świdnicy (Smelvicz) wprowadzić w posiadanie kościoła w Wierzbnie k. Świdnicy (Wirbin) brata Tyczkona, zakonnika w Kamieńcu (Tyczco ... Camencz).

Transumpt: łac. z 3 III 1347, AP Wrocław, Rep. 83, nr 87.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów