Rozmiar: 15909 bajtów

- 064 -

1343, 24 VII, Praga (Praga)

in vigilia Jacobi

Karol, margrabia morawski (Karolus), donosi staroście i radnym Wrocławia oraz Środy Śląskiej (Wratislavia et Nuvumforum), że rycerz Konrad de Walkenhayn (Conradus) oraz Jan Salomonis (Johannes) i Franzco Hartlibi - mieszczanie wrocławscy (Wratislavienses), oświadczyli w imieniu swoim oraz w imieniu Jana z Opawy (Johannes de Oppavia), mieszczanina wrocławskiego (Wratislaviensis), że Tammo z Dzwonowa (Dolny, Górny) k. Złotoryi (Schellendorp) zobowiązał się oddać swój spór z księciem Bolesławem III legnickim (Boleslaus dux Legnicensis) do rozstrzygnięcia sądowi złożonemu z 5 feudałów księstwa i z 5 radnych legnickich (Legnicenses).

Druk: Urkb. d. Stadt Liegnitz, s. 98-100, nr 136.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów