Rozmiar: 15909 bajtów

- 068 -

1343, 30 VII, Praga (castrum Pragense)

III Kal. Augusti

Wacław I i Ludwik I, książęta śląscy i panovie legniccy (Wenceslaus et Ludwicus ... duces Slezie, domini Legnicenses), oświadczają, że wszystkie posiadłaści, jakie mają, otrzymali od Jana Luksemburskiego, króla Czech (Johannes, rex Bohemie), że są jego lennikami i przyrzekają również wierność i hołd jego synowi Karolowi, margrabiemu morawskiemu (Karolus ... marchio Moravie).

Druk: Lehns u. Besitzurk. I, s. 322-323, nr 22.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów