Rozmiar: 15909 bajtów

- 070 -

1343, 12 VIII, Strzelin

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic, potwierdza panu Cabirsteyn von Reydeburch i jego spadkobiercom 4 grzywny rocznych dochodów, które ojciec wystawcy, książę Bolko II ziębicki, zabezpieczył panu Cabirsteyn na dochodach z podatków miasta Strzelina.

Regest: AP Wrocław, Rep. 3, s. 525, nr 248.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów