Rozmiar: 15909 bajtów

- 073 -

1343, 17 VIII, Awinion (Avinion)

XVI Kal. Septembris, pontificatus nostri anno secundo

Papież Klemens VI (Clemens) wyjaśnia Ernestowi, biskupowi praskiemu (Ernestus episcopus Pragensis), w jaki sposób mieszkańcy miasta Wrocławia (Wratislavienses) opłacali roczny czynsz zwany świętopietrzem. Ponieważ Wrocławianie odmawiają dalszego płacenia, papież upoważnia biskupa do przeprowadzenia pertraktacji z miastem Wrocławiem (Wratislavia) i zadecydowanie, czy należy podtrzymać, czy odwołać nałożony na miasto interdykt.

Druk: Urk. z. G. d. Bisth. Breslau, s. 293-295.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów