Rozmiar: 15909 bajtów

- 074 -

1343, 22 VIII, Strzelin

w oktawę Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic, potwierdza Cobirsteyn von Reydeburch i jego spadkobiercom 4 grzywny rocznego czynszu z dochodów podatkowych miasta Strzelina, które zostały mu nadane przez ojca wystawcy, Bolka II ziębickiego.

Świadkowie: Jeczco von Suendesdorf, Wytego Boemus, Mikołaj z Niedźwiednika k. Ząbkowic (Nicolaus von Berenwalde), Peczco ze Strugi k. Wałbrzycha (Adelungspach), Peczco Schoof, Cunczco z Gogołowa k. Świdnicy (Guczelow) i Jan (Johannes) von Altamutha, znany jako Jan ze Środy Śląskiej, kanclerz wrocławski.


Regest: AP Wrocław, Rep. 3, nr 248, s. 525.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów