Rozmiar: 15909 bajtów

- 075 -

1343, 30 VIII

III Kal. Augusti

Karol IV, cesarz [?], potwierdza przywileje nadane przez króla Jana Luksemburskiego [dla Legnicy?].

Regest: AP Wrocław, Rep. 135 B, s. 14, nr 41.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów