Rozmiar: 15909 bajtów

- 077 -

1343, 3 IX, Awinion (Avinion)

III Non. Septembris - pontificatus domini Clementis papae VI anno secundo

Guncelinus, biskup Albanum (Albanensis), do biskupa wrocławskiego (Wratislaviensis) na podstawie wręczanej wystawcy petycji przez Tylona z Legnicy (Tylo de Legnicz), mieszczanina wrocławskiego (Wratislaviensis), syndyka i prokuratora, w imieniu Cunadusa de Falkinhayn (Cunadus), rycerza i starosty wrocławskiego (Wratislaviensis), oraz Piotra Olesil (Petrus), Mikołaja z Nysy (Nicolaus de Nissa), Hancco z Głogowa (Glogovia), Jana Salomonis (Johannes), Piotra Dumlose (Petrus) i Piotra Stengil (Petrus), Franczco Hartlibi i Helmboldusa (Helmboldus) - radnych z 1349 r. [powinno być 1339] oraz Gisco Glasil, Jana z Opawy (Johannes de Oppavia), Mikołaja z Lwówka (Nicolaus de Lemberch), Pawła Dumlose (Paulus), Gisco z Trzebnicy (Tmebnicz), Hanco Schertilzana, Piotra z Paczkowa (Petrus de Paczew) i Peczco Bulka, którzy w roku następnym [tj. 1340] zasiadali w radzie, a którzy w związku ze sporem, jaki toczył król czeski Jan (Johannes Boemie Rex) z Nankerem, biskupem wrocławskim (Nankerus episcopus Wratislaviensis), o zamek Milicz (Milicz), obłożeni zostali przez biskupa klątwą, którą teraz wystawca z upoważnienia papieża uchyla.

Pieczęć kamery papieskiej.


Oryg.: łac., AA Wrocław, syg. W 40.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów