Rozmiar: 15909 bajtów

- 078 -

1343, 5 IX, Wrocław (Bresla)

Vritage nach Egidii

Ławnicy miasta Wrocławia (Bresla), Henryk von Watz (Henricus), Arnold Unsil (Arnoldus), Mikołaj z Żytna k. Trzebnicy (Niclose von Sitin), Piotr z Dzierżoniowa (Petrus van Richinbach), Henning Romiter [?), Mikołaj z Lwówka (Niclose von Lemberch), Mikołaj z Krakowa (Nickil von Cracow), Hensisl z Nysy (Nisse), Claus z Kątów Wrocławskich (Kanth), Piotr Vulkan (Peter), Maciej Gebil (Mathis), działający pod przewodnictwem Mikołaja z Nysy (Niclos von der Nisse) stwierdzają, że Willusch Rimer sprzedał Richilowi z Legnicy (Richil von Lignitz) swoją posiadłość położoną we Wrocławiu (Bresla) przy rogu kościoła Marii Magdaleny.

Oryg.: niem., AA Wrocław. Dok. chronologiczne 1343 5 IX, nr 60.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów