Rozmiar: 15909 bajtów

- 079 -

1343, 11 IX, Góra Śląska

fer. V infra octavas Nativitatis Mariae

Jan, książę Śląska i pan Ścinawy, upoważnia mieszczan w Górze do zorganizowania w mieście targu rocznego (jarmarku). Jarmark trwać winien cały tydzień i rozpocząć się w niedzielę po św. Burchardzie (12 X). Kupcy, którzy w tym czasie wystawią swoje towary w mieście, są wolni od wszelkich podatków i ceł od towarów zakupionych i sprzedawanych.

Świadkowie: Sylutho z Czernicy k. Jawora (Czirna), Mikołaj (Nycolaus), Hake, Bernhardus i Cunczco - bracia z Schyldorf, Stefan Samson (Stephanus), Oton ze Stróży k. Kątów Wrocławskich (Otto de Stroza).


Regest: AP Wrocław, Rep. 132 a, nr 13; Ziołecki, Geschichte der Stadt Guhrau 1300-1900, s. 23.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów