Rozmiar: 15909 bajtów

- 083 -

1343, 26 IX, Wrocław (Wratislavia)

VI Kal. Octobris

Apeczco, scholastyk i oficjał wrocławski (Wratislaviensis), stwierdza, że w jego obecności zawarte zostało porozumienie między Janem (Johannes), opatem klasztoru lubiąskiego (Lubens), i Zofią, wdową po wójcie miasta Wrocław-Leśnica (Lesna) Brunonie (Bruno), w wyniku którego klasztor lubiąski (Lubens) otrzymał 1 grzywnę rocznego czynszu i dwa kamienie łoju nietopionego z dwu jatek położonych po drugiej stronie Odry (Odra) i kościoła we Wrocławiu-Leśnicy (Lesna).

Świadkowie: magister Sidilmanus, Jan Complat (Johannes) - wikariusze kościoła wrocławskiego (Wratislaviensis), magister Henryk de Bork (Henricus), magister Henryk z Głogowa (Henricus de Glogovia), Jan Grudencz (Johannes), doradca kansystorza, Henryk (Henricus), notariusz biskupstwa wrocławskiego (Wratislaviensis).
Pieczęć oficjała.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 91, nr 293.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów