Rozmiar: 15909 bajtów

- 088 -

1343, 29 IX, Brzeg (Brega)

in die beati Michaelis Archangeli

Bolesław III, książę Śląska i pan Legnicy (Bolezlaus dux Slezie et dominus Legniczensis), stwierdza, że Henryk Heseler (Henricus) sprzedał 3 łany ziemi we wsi Karnków k. Oławy (Arnoldi villa) Gerhardowi (Gerhardus), synowi kowala. Sprzedaż tę książę aprobuje.

Świadkowie: Henczko z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella), Jan Knuwer (Johannes), Bertoldus Schenke, Pakusch z Lubina (Lobin), Jakub Wineri, (Jacobus), Henryk (Henricus), sędzia dworu brzeskiego (Bregensis), Jan (Johannes), notariusz książęcy.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 255.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów