Rozmiar: 15909 bajtów

- 087 -

1343, 29 IX, Kłodzko (Glacz)

in die beati Michaelis Archangeli

Karol, margrabia morawski (Karolus ... marchio Moravie), wydaje rozporządzenie, na mocy którego sołtysi i wójtowie ziemi kłodzkiej (Glaczensis) mają podlegać wyłącznie sądownictwu miasta Kłodzka (Glacz).

Druk: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell I, s. 78.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów