Rozmiar: 15909 bajtów

- 089 -

1343, 30 IX, Brzeg

Bolesław III, książę legnicki, potwierdza sprzedaż wójtostwa dziedzicznego namysłowskiego (Namslavia) Piotra (Petrus) de Wartemberg Sułkowi de Schnidisdorff (Sulco).

Regest: Cod. Univ. Lips. 1537 = 098, Diplomata Principatum Silesiae inedita Namsl. 6.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów