Rozmiar: 15909 bajtów

- 091 -

1343, 10 X, Awinion (Avinion)

VI Id. Octobris Pontificatus nostri Anno Secundo

Papież Klemens VI (Clemens) poleca biskupowi wrocławskiemu (Wratislaviensis) [Przecławowi] uiszczać świętopietrze za pośrednictwem arcybiskupa gnieźnieńskiego (Gneznensis) [Jarosława].

Ekscerpt: Vetera MPL I, s: 467, nr 602.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów