Rozmiar: 15909 bajtów

- 092 -

1343, 14 X, Wrocław (Vratislavia)

fer. IV proxima ante diem beati Galli

Konwent krzyżowców z czerwoną gwiazdą przy szpitalu św. Macieja we Wrocławiu (Vratislauia) oraz wszyscy bracia zakonu w Polsce (Polonia) zwracają się do Ulryka (Ulricis), mistrza zakonu w Pradze (Praga), w sprawie zatwierdzenia przedłożonych mu czterech artykułów dotyczących uprawnień i działalności zwierzchnika krzyżowców w Polsce.

Regest: RBM IV, s. 538-539, nr 1331.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów