Rozmiar: 15909 bajtów

- 095 -

1343, 14 X, Ząbkowice Śląskie (Frankinstyn)

in die beati Kalixti pape

Albert Seckil (Albertus), wójt, Mikołaj Niger (Nicolaus), Jan Longus (Johannes), Mikołaj Gyger (Nicolaus) i Truchthil - rajcy, mieszkańcy miasta Ząbkowice Śląskie (Frankinsteyn) oraz Henryk de Hugwicz (Henricus), Jan de Budow (Johannes), Suryngus de Bybirstein, Friczko Grellinorth, Mikołaj z Rękawa k. Wrocławia (Nicolaus de Rankow), a także wasale księstwa ząbkowickiego (Frankensteynensis), idąc w ślady księcia śląskiego (Slesia) i pana Ziębic (Munsterberg), przysięgają wierność Janowi Luksemburskiemu, królowi czeskiemu (Johannes rex Bohemie et comes Lucemburgensis), oraz jego synowi Karolowi, margrabiemu morawskiemu (Karolus marchio Moravie). Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic (Nicolaus dux Slesie et dominus Munsterberg), akceptuje ten akt.

Druk: Lehns u. Besitzurk. II, s. 136-138, nr 10.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów