Rozmiar: 15909 bajtów

- 097 -

1343, 14 X, Ziębice (Munsterberg)

fer. III proxima ante diem s. Galli confessoris

Karol, margrabia morawski (Karolus marchio Moravie), zezwala Mikołajowi, księciu śląskiemu i panu ziębickiemu (Nicolaus dux Slezie et dominus in Munsterberg), sprzedać w razie potrzeby swoje posiadłości ziębickie, ząbkowickie i strzelińskie (Munsterberg, Frankenstein, Strelin) z zastrzeżeniem dla siebie prawa pierwokupu. Równocześnie wystawca zapewnia córkom Mikołaja odszkodowanie po 2 tysiące kóp groszy praskich w wypadku, gdyby księstwo dostało się wcześniej w posiadanie Korony Czeskiej.

Świadkowie: Smilo de Betow, Jesco de Michelsperg, Jesco de Whartenberg, Sbinko de Hazinburg, Jesco i Benussius de Wartemberg - rycerze, Piotr de Luna (Petrus), kanonik i notariusz dworski.


Druk: Lehns u. Besitzurk. II, s: 134-135, nr 8.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów