Rozmiar: 15909 bajtów

- 098 -

1343, 14 X, Ziębice (Monsterberg)

fer. III ante diem sancti Galli

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic (Nicolaus dux Slezie et dominus in Monstirberg), przyznaje królowi czeskiemu Janowi (Joannus) i jego synowi Karolowi, margrabiemu morawskiemu (Carolus marchio Moravie), prawo pierwokupu posiadłości książęcych.

Druk: Lehns u. Besitzurk. II, s. 133-134, nr 7


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów