Rozmiar: 15909 bajtów

- 099 -

1343, 15 X, Strzelin (Strelin)

fer. IV proxima ante diem beati Galli

Jan (Johannes), wójt Strzelina, oraz radni: Henryk Obe, Klemens (Clemens), Mikołaj Merkilini (Nicalaus), Heymann, krawiec, oraz wszyscy mieszczanie Strzelina, a także Otto de Borsnitz, Kunad i Hanko bracia de Reisin, Peczko Schoff, Peczko ze Strugi k. Wałbrzycha (Adlungspach), Henryk de Lydelow, Jan z Osieka Łużyckiega k. Zgorzelca (Johannes de Warnnisdorf), Albert Czamborii (Albertus), Dytryk de Sitczin (Ditricus) i wszyscy wasale ziemi strzelińskiej składają przysięgę wierności królowi czeskiemu Janowi i jego synowi, margrabiemu Karolowi. Książę ziębicki Mikołaj aprobuje ten akt.

Regest: Lehns u. Besitzurk. II, s. 140, nr 13.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów