Rozmiar: 15909 bajtów

- 100 -

1343, 16 X, Ziębice (Munsterberg)

in die beati Galli

Jan de Budow (Johannes) zaświadcza, że Cunadus Schofsdorf sprzedał Hermanowi (Hermannus), kramarzowi i mieszczaninowi ziębickiemu (Munstirberg), pół wsi zwanej Biernacice k. Ząbkawic Śląskich (Bernhardi Villa) o obszarze 3 łanów za 31 grzywien, zobowiązując jej właścicieli do płacenia 3 1/2 wiardunka rocznego czynszu w dwóch ratach na św. Walpurgii i św. Michała.

Świadkowie: Ulryk de Lewynrode (Ulrich), rycerz, Wytko Beme, Jan (Johannes), dawny pisarz miejski z Ziębic (Munsterberg), Mikołaj z Wigancic k. Ząbkowic Śląskich (Nicolaus de Wygandsdorf), Jakub Polonus (Jacobus), Piotr (Petrus), kowal, Peczco Schofsdorf, Herman (Hermannus), notariusz miasta Ziębic (Munsterberg).
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 84, nr 100.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów