Rozmiar: 15909 bajtów

- 104 -

1343, 20 X, Kamienna Góra (Landishuta)

in vigilia sanctarum undecim milium virginum

Bolko II, książę Śląska i pan Świdnicy (Bolco dux et dominus in Swidnicz), stwierdza, że w obecności jego oraz opata klasztoru w Krzeszowie (Grisow) Mikołaja (NicoIaus) i rycerza Konrada (Conradus) z Czernicy k. Jawora (Cyrna) panowie Jeriko de Ysinberg i Presech de Gutinsteyn, jego siostrzeniec, złożyli zeznanie, że sprzedali wyżej wymienionemu opatowi i Konradowi za 280 grzywien miasto Chełmsko Śląskie (Shoninberg), leżące między Trutinow a Kamienną Górą (Landishuta) z przynależnymi doń wsiami: Wójtowa k. Kamiennej Góry (Votysdorf), Burchardisdorph, Błażkowa Dolna k. Kamiennej Góry (Blasiansdorf), Catzbach, Olszyny k. Kamiennej Góry (Lutolfisdorph), Ludowigisdorph ze wszystkimi prawami i przywilejami ekonomicznymi i sądowymi. Po śmierci - Konrada i jego żony Małgorzaty (Margareta) ich część przypaść ma klasztorowi krzeszowskiemu (Grisow). Wystawca zatwierdza tę transakcję.

Świadkowie: Tammo Ryme, Zandir de Grunow, marszałek książęcy, Reynczhco Shaph, Mikołaj Henningi (Nicolaus) - rycerze, Rulco Byr, Jan wójt z Kamiennej Góry (Johannes ... Landishuta) i Jan (Johannes) jego syn, Hertelinus wójt de Hayn, Piotr de Cedlicz (Petrus), notariusz książęcy.


Druk: Lehns u. Besitzurk. I, s. 491-492, nr 6.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów