Rozmiar: 15909 bajtów

- 103 -

1343, 20 X

un den Tag vor 11000 Jungfrauen

Karol, margrabia morawski, przyrzeka radnym wrocławskim wypłacić 275 grzywien na Boże Narodzenie oraz 126 grzywien zaraz po powrocie do Pragi.

Regest: RBM IV, s. 543, nr 1336.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów