Rozmiar: 15909 bajtów

- 109 -

1343, 21 X, Wrocław (Wratislavia)

die undecim milium Virginum

Karol, margrabia morawski, poleca staroście wrocławskiemu Konradowi von Falkenhain (Conradus) wprowadzić klasztor św. Wincentego we Wrocławiu w posiadanie czterokołowego młyna, który kupił od braci Hanco i Piotra Wusthube na rzece Bielau.

Regest: RBM IV, s. 543, nr 1338.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów