Rozmiar: 15909 bajtów

- 108 -

1343, 21 X

Karol, margrabia morawski (Carulus marchio Moraviae), potwierdza dokument Jana Luksemburskiego zawierający przywilej dla krzyżowców z r.1343 -10 VIII (por. nr 69).

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego nr 95, s. 1 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów