Rozmiar: 15909 bajtów

- 112 -

1343, 23 X, Brzeg

IX Kal. Novembris

Bolesław III, książę legnicko-brzeski, potwierdza legat uczyniony przez Henryka de Syfridsdorf (Henricus) dla komendy klasztoru joannitów z Brzegu (Brega).

Kopia: łac., Archiwum Wiedeń, J. Schwandner, Diplomatarium, s. 77.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów